Wat meer informatie over O.V.V. Animo

Op deze pagina vindt u informatie over de club O.V.V. Animo, hoe is O.V.V. Animo ontstaan en wat O.V.V. Animo jou te bieden heeft!

Voetbal op no.1

O.V.V. Animo wil alle leden, binnen hun persoonlijke mogelijkheden, zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen.

Waar we voor staan

Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat dit voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen.

Om trots op te zijn!

Alle teams spelen hierbij op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen, als het verenigingsleven, willen we bewerkstelligen dat O.V.V. Animo een vereniging is om trots op te worden, te zijn en te blijven.

Normen & waarden

O.V.V. Animo vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden voor, tijdens en na
de beoefening van de voetbalsport. Op deze pagina is hier meer informatie over te vinden.

Iedereen die lid is, die lid wil worden, dan wel als trainer/coach, verzorger, leider, vrijwilliger wil gaan werken bij O.V.V. Animo moeten van dit reglement op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte moeten zijn van dit reglement. Dit reglement moet worden uitgedragen en nageleefd door een ieder bij O.V.V. Animo. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken.

Acceptatie + Actie = Groei!.Goede omgangsvormen vormen namelijk het uitgangspunt voor ons handelen.

Bij O.V.V.Animo wordt er van je verwacht dat je deel neemt aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij de desbetreffende persoon, voor zowel trainingen als wedstrijden als hij een goede reden heeft om niet te komen.

Tijdens wedstrijden wordt het tenue van O.V.V.Animo gedragen met scheenbeschermers en er worden geen sieraden gedragen. Voor meer normen en waarden bekijk het volledige document. Deze dient ook ondertekend te worden.

  • Zorg ervoor dat, de contributie van € 210,- voor 31juni van elk seizoen is voldaan op rekeningnummer NL35 INGB 0007 2116 31 t.n.v. O.V.V. Animo wanneer er een half niet aan deze wordt voldaan, volgt er uitsluiting van wedstrijden, trainingen en andere.
  • Betaalt wanneer nodig, zijn boetes, van bijvoorbeeld de KNVB. Wanneer er een half jaar niet aan deze wordt voldaan, volgt er uitsluiting van wedstrijden, trainingen en andere.
  • Betaalt wanneer nodig, mee aan het wasgeld voor het voetbaltenue.
  • Is verantwoordelijk voor zijn gedrag en betaalt, wanneer nodig, zijn eigen boetes.
  • Kan, wanneer geblesseerd, zonder kosten gebruik maken van de fysio die namens de vereniging spelers behandeld.

De kleding wordt gesponsord door Lakloppa sportswear. Deze kleding blijft in het bezit van O.V.V.Animo. Deze kleding wordt uitgeleend aan de spelers, hier moet €150 borg voor betaald worden, deze borg wordt aan het einde van het seizoen bij inlevering van het tenue. Er kan ook voor gekozen worden om het tenue te kopen, dan vervalt de borg.

Vraag een gratis proefles aan en ervaar het zelf!

Als je het niet probeert dan weet je het ook niet!