Bestuursreglement

Bestuursreglement O.V.V. Animo “Gedrag, Normen & Waarden”

01- Inleiding:

Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft O.V.V. Animo gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.
Het bestuur en de desbetreffende commissie dragen dit bestuursreglement actief uit.
Met name de trainers/coaches, verzorgers, leiders en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen en mogen er sancties volgen.

02- Algemeen:

Dit bestuursreglement geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel pupillen, junioren als senioren) en per doelgroep (trainers/coaches, verzorgers, leiders, en ouders) zijn specifieke regels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

Doelstelling

O.V.V. Animo wil alle leden, binnen hun persoonlijke mogelijkheden, zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat dit voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Alle teams spelen hierbij op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen, als het verenigingsgevoel, willen we bewerkstelligen dat O.V.V. Animo een vereniging is om trots op te worden, te zijn en te blijven.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, die lid wil worden, dan wel als trainer/coach, verzorger, leider, vrijwilliger wil gaan werken bij O.V.V. Animo moeten van dit reglement op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte moeten zijn van dit reglement.
Dit reglement moet worden uitgedragen en nageleefd door een ieder bij O.V.V. Animo. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken.
Acceptatie + Actie = Groei!.
Goede omgangsvormen vormen namelijk het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan en over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en daarbij niet normaal vinden. Dit noemen we de “Normen en Waarden”. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn en daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers/coaches, leiders, vrijwilligers, verzorgers, ouders) zich niet aan de regels houden van dit reglement? Dan nemen we maatregelen, we noemen dit sancties.

03- Algemene gedragsregels:

O.V.V. Animo vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden voor, tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels als uitgangspunten, die zowel op het voetballen, als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.

Voetballen:
–    Voetballen is een teamsport die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent.
–    Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
–    We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
–    We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
–    We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze fouten maakt.
–    De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
–    Sport is ervoor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.
–    Bij een teamsport is de speler ervoor het team en het team voor de speler.
–    Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
–    Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Op en rond het sportcomplex:
–    Het sportcomplex is van ons allemaal, wees er dus zuinig op en zorg dat het netjes blijft
–    Zorg dat alles in en om het sportcomplex netjes en opgeruimd is/ blijft.
–    Er wordt geen glas en of aardewerk mee naar buiten genomen.
–    Zitten doen we op de daarvoor bedoelde stoelen en niet op tafels.
–    Velden zijn geen oversteekplaatsen, maar zijn om te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
–    Blijf achter de hekken tijdens de wedstrijd.
–    Tassen zijn niet toegestaan in de kantine.
–    Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken buiten het hekwerk in de stalling geplaatst.
–    Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
–    De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
–    Matig je snelheid in de nabijheid van ons sportcomplex.

Op en rond het hoofdveld
–    De velden zijn alleen toegankelijk voor spelers, trainers/coaches, begeleiders, verzorgers en scheidsrechters.
–    Toeschouwers, supporters en bezoekers nemen plaats achter de hekken.
–    Niet roken op het veld.

Op en rond het kunstgrasveld:
–    De velden zijn toegankelijk voor spelers, trainers/coaches, begeleiders, verzorgers en scheidsrechters.
–    Toeschouwers, supporters en bezoekers nemen plaats achter de hekken.
–    Bij entree de voetbalschoenen vegen bij de daarvoor bestemde veegmatten.
–    Alleen betreden voetbalschoenen en geen voetbalschoenen met stalen noppen.
–    Niet betreden met etenswaren.
–    Niet roken op en nabij het kunstgrasveld.

04- Gedragsregels voor de spelers:

De spelers zijn, als leden van O.V.V. Animo, de kern van de vereniging.

De speler:
–    Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van het team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
–    Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij de desbetreffende persoon, voor zowel trainingen als wedstrijden als hij een goede reden heeft om niet te komen.
–    Is bij de trainingen minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezig.
–    Is bij een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
–    De gegeven kleding blijft in bezit van O.V.V. Animo en daar wordt een borg van €150,-voor betaald die geretourneerd wordt bij het inleveren aan het einde van het seizoen. Bij aanschaf van deze kleding vervalt de borg.
–    Mocht er kleding kwijt of stuk zijn dan worden deze door de speler weer nieuw gekocht.
–    Draagt tijdens de wedstrijden en trainingen het tenue van O.V.V. Animo.
–    Draagt tijdens de wedstrijden en trainingen geen sieraden.
–    Draagt tijdens de wedstrijden en trainingen scheenbeschermers.
–    Heeft respect voor de tegenstanders, scheidsrechters, trainers/coaches, leiders, verzorgers, vrijwilligers en het publiek.
–    Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechter, ook al is hij het daarmee niet eens.
–    Is zuinig op alle materialen die hij mag gebruiken, dus ook op de velden en de kleedkamers.
–    Klopt vuile schoenen buiten af op de daarvoor bestemde plaats en maakt ze schoenen schoon alvorens de gebouwen in te gaan.
–    Zorgt ervoor dat de voetbalschoenen altijd schoon zijn voor de trainingen en wedstrijden.
–    Dient na de training en wedstrijd te douchen, met het liefst badslippers aan.
–    Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer bij trainingen en wedstrijden.
–    Zorg voor kort geknipte teennagels i.v.m. ingegroeide teennagels.
–    Meldt aan de trainer en of leider, of vertegenwoordiger van de vereniging als er iets kapot is gegaan, of niet meer werkt of doet.
–    Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze ter bewaring aan de ouders of desbetreffende persoon.
–    Helpt gevraagd en ongevraagd mee met het verzamelen en  opruimen van de trainingsmaterialen.
–    Komt een speler zonder (tijdig) af te melden niet naar een training of wedstrijd dan bepaalt de trainer/coach en of de leider, in overleg met de verantwoordelijke in het bestuur, welk sanctie er voor de speler volgt.
–    Zorg ervoor dat, de contributie van €210,- voor 31 mei van elk seizoen is voldaan op rekeningnummer NL35 INGB 0007 2116 31 t.n.v. O.V.V. Animo, wanneer er een half niet aan deze wordt voldaan, volgt er uitsluiting van wedstrijden, trainingen en andere.
–    Betaalt wanneer nodig, zijn boetes, van bijvoorbeeld de KNVB. Wanneer er een half jaar niet aan deze wordt voldaan, volgt er uitsluiting van wedstrijden, trainingen en andere.
–    Betaalt wanneer nodig, mee aan het wasgeld voor het voetbaltenue.
–    Is verantwoordelijk voor zijn gedrag en betaalt, wanneer nodig, zijn eigen boetes.
–    Kan, wanneer geblesseerd, zonder kosten gebruik maken van de fysio die namens de vereniging spelers behandeld.
–    Kritiek op en of aanmerkingen op trainingen, begeleiding of organisatie, kan gemeld worden bij de jeugdcoördinator of bestuurder.

05- Gedragsregels voor de trainers/coaches:

Alle gedragsregels van anderen zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op de trainer/coach.

De trainer/coach:
–    Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
–    Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
–    Is op tijd aanwezig voor trainingen, uit en thuiswedstrijden.
–    Ziet erop toe dat er zuinig wordt om gegaan met de velden.
–    Brengt spelers passie bij voor het spel.
–    Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
–    Zorgt dat de hesjes bij de aangewezene komt voor het wassen.
–    Zorgt dat het veld na de training op tijd leeg is van gebruikte materialen.
–    Ziet erop toe dat de spelers tijdens  trainingen rekening houden met de weersomstandigheden en hierop zijn gekleed.
–    Bepaalt in samenspraak met de leiders(s) de opstelling van het team.
–    Wordt van verwacht geen alcohol te gebruiken bij trainingen en wedstrijden.
–    Zorgt dat de afgelasting of wijzigingen (training) zijn spelers op de hoogte zijn.
–    Bezoekt, indien mogelijk, de wedstrijden van de lagere elftallen.
–    Neemt deel aan overlegvormen t.b.v. spelers.
–    Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de jeugdcoördinator of bestuurder.
–    Rapporteert wangedrag van een jeugdspeler aan het ouders/verzorgers en jeugdcoördinator of bestuurder.

06- Gedragsregels voor de leiders:

Alle gedragsregels van anderen zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op de leiders.

De leider:
–    Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
–    Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
–    Is op tijd aanwezig voor trainingen, uit en thuiswedstrijden.
–    Ontvangt de (leiders) tegenpartij en de scheidsrechter.
–    Verzorgt in overleg met de trainer/coach de opstelling en de coaching van het team.
–    Verzorgt voor toezicht in de kleedkamer, zowel uit als thuis.
–    Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen enz.)
–    Is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer bij uitwedstrijden.
–    Verzorgt het invullen en afhandelen van het digitale wedstrijdformulier.
–    Wordt van verwacht geen alcohol te gebruiken bij begeleiden wedstrijden.
–    Zorgt dat de kleding bij de aangewezene komt voor het wassen.
–    Zorgt dat bij afgelasting of wijziging (wedstrijd) zijn spelers op de hoogte zijn.
–    Bezoekt, indien mogelijk, de trainingen van zijn team.
–    Neemt deel aan overlegvormen t.b.v. spelers.
–    Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de jeugdcoördinator of bestuurder
–    Rapporteert wangedrag van een jeugdspeler aan ouders/verzorgers en jeugdcoördinator of bestuurder.

07- Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de (jeugd)spelers:

Alle gedragsregels van anderen zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op de ouders/verzorgers.

De ouder/ verzorger:
–    Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld, door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
–    Blijft tijdens de wedstrijden en trainingen achter de hekken/reclameborden en of buiten de lijnen van het veld. Op het kunstgrasveld ook achter de hekken/reclameborden.
–    Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers/coaches en of leiders.
–    Komt niet in de kleedkamer tijdens de rust, behalve dan op uitdrukkelijk verzoek van de trainers/coaches en of begeleiders.
–    Spelers positief aanmoedigen, maar GEEN technische en of tactische aanwijzingen geven.
–    Wanneer gevraagd, mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team.
–    Wanneer gevraagd, helpen bij het vervoer van het team naar uitwedstrijden.
–    Er voor zorgen dat zoon en/of dochter op tijd aanwezig is voor een training of wedstrijd.
–    Er voor zorgen dat zoon en/of dochter zich tijdig afmeldt met een geldige reden voor een training en of wedstrijd.
–    Er voor zorgen dat, wanneer niet automatisch, de contributie op tijd wordt voldaan van zoon en of dochter.
–    Kritiek op en of aanmerkingen op wedstrijden en trainingen, begeleiding of organisatie, kan worden gemeld bij de jeugdcoördinator of bestuurder.

08- Gedragsregels voor de vrijwilligers:

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetballend betrokken, geldt dat hij/zij een belangrijke rol speelt in het slagen van dit bestuursreglement. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de vereniging.

De vrijwilliger:
–    Dient erop toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten, netjes en schoon worden achter gelaten.
–    Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van dit bestuursreglement, contact op met de begeleider van het desbetreffende team, of indien niet mogelijk is, met de jeugdcoördinator of bestuur.
–    Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich ten allen tijden sportief.
–    Maakt geen opzettelijke verbale en of non verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
–    Heeft respect voor anderen en is zuinig op de kleding en materiaal van de vereniging.

09- Alcohol, tabak en drugs:

Het geven van goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang, Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft bij onze vereniging, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart te worden genoemd.
Alcohol:
–    Is een schadelijk middel dat onze gezondheid schaadt, gebruik het daarom met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers.
–    Wees bewust van het feit dat het gebruik van alcohol in het bijzijn van jeugd, een slecht voorbeeld is voor deze.
–    Alcohol wordt niet geschonken aan personen onder de 18 jaar.

Tabak:
– Drugsbezit en gebruik in en om het complex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

10- Toevoeging:
Wat we al het eerder genoemde willen toevoegen is dat het volgende onderstaande absoluut niet wordt geaccepteerd en ken leiden tot sancties.

–    Fysiek geweld
–    Discriminatie
–    Schelden
–    Grof taalgebruik
–    Treiteren
–    Pesten
–    Irriteren
–    Kwetsen

11- Sancties:

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties, die worden opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtreding worden gepaste maatregelen genomen, Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.
Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties, die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode en of gele kaart, verbindt de KNVB een geldboete en een eventuele schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de desbetreffende speler doorbelast, bij het in gebreke blijven volgt een speelverbod. Per seizoen, kan per speler, eenmaal omzetting van een schorsing naar een alternatieve straf bij de KNVB worden aangevraagd. De alternatieve straf betreft een taak binnen de vereniging en heeft de duur van minimaal anderhalf uur per wedstrijduitsluiting.

12- Contract:

Wanneer een speler benaderd of uitgenodigd wordt door een BVO club en/ of door een proffesioneler voetbalclub binnen of buitenland, dan zal de bestuurder R.van der Schee van O.V.V. Animo voor de onderhandelingen en de uiteindelijke inhoud van het overeenkomst het aanspreekpunt zijn.

Hieronder kunt u het Bestuursreglement downloaden om te tekenen.

Regelement Downloaden

 

Reacties gesloten